സ്വകാര്യതാനയം

സ്വകാര്യത പ്രസ്താവന

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ ഗൗരവമായി കാണുന്നു, എങ്ങനെയെന്ന് ഈ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവന വിശദീകരിക്കുന്നു boxgk.com (മൊത്തത്തിൽ, "ഞങ്ങൾ," "ഞങ്ങൾ," അല്ലെങ്കിൽ "ഞങ്ങളുടെ") നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും പങ്കിടുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണവും ഉപയോഗവും

നിങ്ങളെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങളാണ് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ. നിങ്ങളെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ലിങ്കുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന അജ്ഞാത ഡാറ്റയും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയിൽ തിരിച്ചെടുക്കാനാവാത്തവിധം അജ്ഞാതമാക്കിയതോ സമാഹരിച്ചതോ ആയ ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, അതിനാൽ മറ്റ് വിവരങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഇത് ഞങ്ങളെ മേലിൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല.

സുരക്ഷയും സുരക്ഷയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു

നിയമാനുസൃതത, നിയമസാധുത, സുതാര്യത, പരിമിതമായ ഉദ്ദേശ്യ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കൽ, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യൽ എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികവും ഭരണപരവുമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. അക്കൗണ്ടുകളും ഉപയോക്തൃ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും വഞ്ചന നിരീക്ഷിച്ച് സംശയാസ്പദമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയോ ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകളുടെയോ നയങ്ങളുടെ ലംഘനമോ പോലുള്ള സുരക്ഷയും സുരക്ഷയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രോസസ്സിംഗ് ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃത താൽ‌പ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഡാറ്റ

. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഡാറ്റ: 
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴോ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴോ ഓൺലൈൻ സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴോ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സഹായമോ ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് ടൂളോ ​​ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ. നിങ്ങൾ ഒരു വാങ്ങൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശേഖരിക്കും. ഓർഡർ നമ്പർ, ഓർഡർ തീയതി, ഇടപാട് ഐഡി, ബില്ലിംഗ്, ഷിപ്പിംഗ്, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നമ്പറും മറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാകുകയോ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.

ⅱ. ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ:
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ തരം, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ തനതായ ഐഡന്റിഫയർ, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ ഐപി വിലാസം, നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ര browser സർ തരം, ഉപയോഗ വിവരങ്ങൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് വിവരങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ സേവനങ്ങൾ‌ നിങ്ങൾ‌ ഇൻ‌സ്റ്റാൾ‌ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ‌ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ‌, ഫോണുകൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിൽ‌ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ‌ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ‌. ലഭ്യമായിടത്ത്, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഉപകരണത്തിന്റെ ഏകദേശ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ജിപിഎസ്, നിങ്ങളുടെ ഐപി വിലാസം, മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു

പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും വികസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പരസ്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെയും പരിരക്ഷിക്കാനും ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ⅰ. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും നൽകുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:
ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും നൽകാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും വികസിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഡാറ്റ വിശകലനം, ഗവേഷണം, ഓഡിറ്റുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അത്തരം പ്രോസസ്സിംഗ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും ബിസിനസ്സ് തുടർച്ചയ്‌ക്കുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിയമപരമായ താൽപ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു മത്സരത്തിലോ മറ്റ് പ്രമോഷനുകളിലോ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ പ്രോഗ്രാമുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലതിന് അധിക നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡാറ്റ അടങ്ങിയിരിക്കാം, അതിനാൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ നിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

. നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു:
നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ എക്സ്പ്രസ് സമ്മതത്തിന് വിധേയമായി, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആശയവിനിമയങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിനെക്കുറിച്ചോ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളെയും നിബന്ധനകളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. മാർക്കറ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇമെയിൽ ആശയവിനിമയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അവയോട് പ്രതികരിക്കാനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ എക്സ്പ്രസ് സമ്മതത്തിന് വിധേയമായി, അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആശയവിനിമയങ്ങൾ അയച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി പങ്കാളികളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പങ്കിട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ എക്സ്പ്രസ് സമ്മതത്തിന് വിധേയമായി, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും നിങ്ങളുടെ അനുഭവം വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷണൽ കാമ്പെയ്‌നുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങളുടെ മുൻ എക്സ്പ്രസ് സമ്മതം ആവശ്യമുള്ള മുകളിൽ വിവരിച്ച നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിന്, ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കാമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

"കുക്കികളുടെ" നിർവചനം

വെബ് ബ്ര rowsers സറുകളിൽ‌ വിവരങ്ങൾ‌ സംഭരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ വാചകങ്ങളാണ് കുക്കികൾ‌. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ഫോണുകൾ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഐഡന്റിഫയറുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും സംഭരിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കുക്കികൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്ര browser സറിലോ ഉപകരണത്തിലോ ഞങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്ന ഡാറ്റ, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐഡന്റിഫയറുകൾ, മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവ സമാന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കുക്കി പ്രസ്താവനയിൽ, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകളെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ "കുക്കികൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം

ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിഗതമാക്കുക, പരസ്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക, അളക്കുക, ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം മനസിലാക്കുക, സുരക്ഷിതമായ അനുഭവം നൽകുക എന്നിവ പോലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകാനും പരിരക്ഷിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കുക്കികൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട വെബ്‌സൈറ്റുകളെയും സേവനങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ വിപണനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ പങ്കാളികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചില സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌, സേവനങ്ങൾ‌, പരസ്യം ചെയ്യൽ‌ എന്നിവ നൽ‌കുന്നതിനോ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഈ കമ്പനികളുമായി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ‌ പങ്കിടുകയുള്ളൂ; നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ എക്സ്പ്രസ് അനുമതിയില്ലാതെ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ സ്വന്തം മാർക്കറ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത് പങ്കിടില്ല.

ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഭരണം, കൈമാറ്റം, പ്രോസസ്സിംഗ്

ⅰ. നിയമപരമായ ബാധ്യതകളുടെ പൂർത്തീകരണം:
യൂറോപ്യൻ ഇക്കണോമിക് ഏരിയയുടെയോ ഉപയോക്താവ് താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെയോ നിർബന്ധിത നിയമങ്ങൾ കാരണം, ചില നിയമപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചു, കൂടാതെ ചില നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. EEA നിവാസികളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ ചികിത്സ below ചുവടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ഇക്കണോമിക് ഏരിയയിൽ (EEA) താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് നിയമാനുസൃതമാക്കും: നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അത്തരം പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ജനറൽ ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷന്റെ (ഇയു) (“ജിഡിപിആർ”) ആർട്ടിക്കിൾ 6 (1) അനുസരിച്ച് ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ന്യായമായ നടപ്പാക്കലിനോ പ്രയോഗത്തിനോ വേണ്ടി:
ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുബന്ധ കമ്പനികളുമായി ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പങ്കിടാം. ലയനം, പുന organ സംഘടന, ഏറ്റെടുക്കൽ, സംയുക്ത സംരംഭം, അസൈൻമെന്റ്, സ്പിൻ-ഓഫ്, ട്രാൻസ്ഫർ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന്റെ വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ വിനിയോഗം, ഏതെങ്കിലും പാപ്പരത്തം അല്ലെങ്കിൽ സമാന നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉൾപ്പെടെ, ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാം പ്രസക്തമായ മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് എല്ലാ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയും. ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും ലഭ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും വഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഉപയോക്താക്കളെയും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും വെളിപ്പെടുത്തൽ ന്യായമായും ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ നിർണ്ണയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയും വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

ⅲ. നിയമപാലനവും സുരക്ഷയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക:
വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് - നിയമം, നിയമപരമായ പ്രക്രിയ, വ്യവഹാരം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലത്തിനകത്തോ പുറത്തോ ഉള്ള പൊതു, സർക്കാർ അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ എന്നിവ ആവശ്യമായി വരാം. ദേശീയ സുരക്ഷ, നിയമ നിർവ്വഹണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമോ ഉചിതമോ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയും ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

കുട്ടികൾ

ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും മുതിർന്നവർ‌ക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അതനുസരിച്ച്, 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെന്ന് മനസിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരപരിധി അനുസരിച്ച് തുല്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ഡാറ്റ എത്രയും വേഗം. 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൃത്യവും പൂർണ്ണവും കാലികവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ന്യായമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനോ ശരിയാക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ തുടർ പ്രോസസ്സിംഗിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാനോ എതിർക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ഘടനാപരവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകാം. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും അത്തരം ഡാറ്റ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും സ്ഥിരീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ തിരയാനും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ അഭ്യർത്ഥിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയും നൽകാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ വിസമ്മതിക്കാൻ ബാധകമായ നിയമങ്ങളോ നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകളോ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതോ ആവശ്യപ്പെടുന്നതോ ആയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയോട് ഞങ്ങൾ ന്യായമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രതികരിക്കും, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ.

മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളും സേവനങ്ങളും

ഞങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ഉപയോക്താവ് ഒരു ലിങ്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സ്വകാര്യതാ നയം കാരണം അത്തരം നയത്തിന്റെ ഒരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ആ മൂന്നാം കക്ഷികൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വകാര്യതാ നടപടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ‌ ഉത്തരവാദികളല്ല, അവരുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഉള്ളടക്കത്തിന് ഞങ്ങൾ‌ ഉത്തരവാദികളല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വഴി ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവന ബാധകമാകൂ. ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അവരുടെ സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഡാറ്റ സുരക്ഷ, സമഗ്രത, നിലനിർത്തൽ

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയിലേക്കുള്ള അനധികൃത ആക്‌സസ്സ് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും തടയുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ന്യായമായ സാങ്കേതികവും ഭരണപരവും ശാരീരികവുമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും.

ഈ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ

മറ്റ് കാരണങ്ങളോടൊപ്പം, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, വ്യവസായ രീതികൾ, നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം വേഗത നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ഈ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവന ഇടയ്‌ക്കിടെ മാറ്റിയേക്കാം. സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയുടെ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള തീയതിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പുതുക്കിയ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവന അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്. പുതുക്കിയ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവന നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും നിങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ച ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഈ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം: customerservice@boxgk.com.

ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട്
ടോപ്പ് സ്ക്രോൾ
നമുക്ക് ബന്ധം തുടരാം!