Вермеил во злато (Kinsou no Vermeil)

Купувачка кошничка
Дојдете до врв
Да останеме во контакт!