Дневникот на иднината (Мираи Ники)

Купувачка кошничка
Дојдете до врв
Да останеме во контакт!